Testamente

Att skriva ett testamente är att se framåt och fundera över hur kvarlåtenskapen skall fördelas.

Vi kan hjälpa till att formulera ett hållbart dokument och se behov, möjligheter och konsekvenser.

Ett testamente måste vara korrekt upprättat så att inga tveksamheter kan uppstå i avsikten med testamentet.

Vi har välutbildad personal som kan hjälpa er att upprätta testamente för att undvika missförstånd och otydligheter

Trygghetspaketet

Vi erbjuder ett trygghetspaket där vi har inkluderat de dokument som kan vara bra att ha upprättade till ett förmånligt paketpris.

Det inkluderar upprättande av ett testamente, två stycken framtidsfullmakter samt uppstartande av två depåer i dokumentbevakningen.

Då ingår förvaring av alla era dokument för att se till att de kommer fram den dagen de behövs.

Priset för två personer är 6 500.- och priset för en person är 5 900.-.

SiteLock