Äktenskapsförord, samboavtal och bodelning

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord kan skrivas när som helst under ett äktenskap. Det är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms både ägandeförhållande och form av ägande. Egendom kan båda vara giftorättsgods eller enskild egendom. Detta kan vara av stor betydelse vid en separation eller vid framtida arv. Handlingen måste registreras vid tingsrätten för att vara giltig.

Samboavtal

Två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett äktenskapsliknande förhållande omfattas av sambolagen. Genom att upprätta ett skriftligt avtal kan man reglera hur sambolagens regler skall gälla vid en separation. Samboavtalet beskriver vad som skall räknas som enskild egendom och vad som skall delas den dagen man inte längre bor ihop eller en av parterna går bort. T.ex. kan bostad och bohag delas på ett sätt som skiljer sig från sambolagens reglering av delningen. Att skriva testamente är också något som är viktigt att överväga, då ingen arvsrätt finns mellan sambopar.

Bodelning

Vid upplösande av ett äktenskap eller samboförhållande upprättas en bodelning. I bodelningen fördelar man tillgångarna och skulderna mellan parterna. Om det finns fastighet, är det med bodelningen man kan söka ny lagfart för den som skall ta över fastigheten. Man kan också upprätta en bodelningen under pågående äktenskap. Då för att fördela egendomen mellan parterna. En bodelning kan registreras hos Skatteverket.

SiteLock