Juridik

Bouppteckningar

När någon har avlidit skall det göras en bouppteckning. Det innebär att man går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes, och om det finns, efterlevade makans eller makens tillgångar och skulder.

Dödsboanmälan

Om det inte finns medel för att täcka boets skulder kan man göra en dödsboanmälan hos komunen. Det är en enklare form av bouppteckning och vi hjälper er gärna med att få fram den information som behövs och de till att ni får kontakt med komunen.

Arvskifte

Efter att bouppteckningen har registrerats hos skatteverket så skall ett arvskifte skrivas. Där antecknas hur arvingarna har fördelat arvet.

Testamente

Att skriva ett testamente kan vara till stor hjälp för anhöriga den dagen arvet skall delas i eller i det fall att det saknas arvingar. Vi hjälper er med att skriva ett testamente som ni känner representerar det ni vill. Ring oss gärna för en konsultation.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är din möjlighet att välja vem du vill skall föra din talan om sjukdom eller olycka gör att du inte längre är förmögen att föra din egen talan.

Samboavtal

Två personer som bor i ett äktenskapsliknande förhållande omfattas av sambolagen. Genom att upprätta ett skriftligt samboavtal kan man avtala att sambolagens regler inte skall gälla.

Gåvobrev

Ett gåvobrev är ett dokument som på ett tydligt sätt beskriver den gåva sdet gäller och vem som är mottagare. Det fungerar som ett kvitto på gåvan.

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att viss egendom skall vara enskild egendom.

SiteLock