Bouppteckning

Vad är en bouppteckning?

Vid dödsfall uppstår ofta många komplicerade frågeställningar. Därför är det viktigt att proffessionell hjälp för att förhindra att misstag begås och att missförstånd uppstår.

När någon har avlidit skall det göras en bouppteckning. Det innebär att man går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes, och om det finns, efterlevade makans eller makens tillgångar och skulder.

Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet. Registrerad bouppteckning behövs t.ex. för att banker skall tillåta avslut av den avlidna personens bankkonton.

Det som skall finns med i en bouppteckning är en uppställning på den avlidnes arvingar och hur tillgångar och skulder ser ut.

Den av de efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämnar uppgifter om dödsboet.

Två förättningsmän intygar att allting blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter på ett korrekt sätt.

För att ni som anhörig skall känna full trygghet är vi anslutna till Sveriges Begravningsbyråers Förbund, SBF och har välutbildade och godkända boutredningsmän.

I de fall där det saknas tillgångar i boet, kan kommunen upprätta en dödsboanmälan istället för bouppteckningen.

Det kan även i vissa fall finnas möjlighet att få ekonomisk hjälp från kommunen med att betala begravningskostnaderna.

Vi hjälper er gärna med information och kontakter i dessa frågor.

Bouppteckningen skall skickas in till skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet.

Vi hjälper er gärna med upprättande av bouppteckning och vidare med arvskifte. VI kan även hjälpa till med förvaltning av boet, betala räkningar, tömning och städ av bostad o.s.v.

Om ni misstänker att dödsboet inte har tillräkligt för att kunna betala alla sina skulder bör ni kontakta oss på begravningsbyrån för rådgivning innan ni betalar några räkningar.

Kontakta oss för att boka en tid

SiteLock