Framtidsfullmakt

Det finns numera möjlighet att uprätta en framtidsfullmakt.

Den används då fullmaktsgivaren är oförmögen att på egen hand ta beslut eller föra sin egen talan.

En framtidsfullmakt ger närstående en möjlighet att fortsätta hantera allt som behövs, utan att det behöver utses någon god man för personen.

Kontakta oss för att boka en tid

SiteLock