Livestreaming av begravning

>

Tänk på att höja volymen i videouppspelningen genom att dra musen över videon och trycka på högtalarsymbolen.

För att se sändingen i helskärm tryck på de två pilarna i nedre högra hörnet av videofönstret.

Under avskedet kommer sändningen att antingen bestå av enbart ljud eller pausas helt av respekt för de som tar avsked.

Om uppspelningen fastnar behöver sidan uppdateras/laddas om. Detta görs genom att trycka på knappen för uppdatering eller att trycka på adressraden och sedan trycka enter.