Arvskifte

Arvskifte

Efter att bouppteckningen har registrerats hos skatteverket och om det finns mer tillgångar än skulder i dödsboet och mer än en dödsbodelägare upprättas ett arvskifte. Här fördelas tillgångarna mellan arvtagarna och dödsboet avslutas.

Det går att avsätta medel för gravskötsel, framtida skatter mm

Om det istället är mer skulder än tillgångar i boet så upprättas en kvotfördelning där man räknar ut en procentsats som varje fodringsägare kommer få.

Kontakta oss för att boka en tid

SiteLock