Familjejuridik

Boutredning

Vid dödsfall uppstår ofta många komplicerade frågeställningar. Därför är det viktigt att ta professionell hjälp för att förhindra att misstag begås och att missförstånd uppstår.

Dödsboförvaltning

Innebär att exempelvis räkningar betalas, post eftersänds, kontakt med mäklare vid avyttring av fastighet eller bostadsrätt, uppsägning av lägenhet samt tömning och städning.

Bouppteckning

Här fastställs vilka som är arvingar och hur den avlidnes tillgångar ser ut. Bouppteckningen är grunden för eventuellt arvskifte och är en handling av stor vikt. Regelverket är omfattande och kräver solid kunskap.

Arvskifte

Finns det fler än en delägare i dödsboet upprättas ett arvskifte. I arvskiftet regleras avvecklingen och fördelningen utav tillgångarna i dödsboet. När vi hjälper till med arvskiftet ser vi det som ett avslut i dödsboet där man t.ex. gör avsättningar för gravskötsel, framtida skatter och liknande.

Bodelning

En bodelning som kan göras i samband med dödsfall eller under ett bestående äktenskap innebär att man fördelar makarnas giftorättsgods mellan makarna.

Äktenskapsförord

Är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Handlingen måste registreras vid tingsrätten för att vara giltig.

Testamente

Att upprätta ett testamente är av stor vikt. Vi hjälper er att se över behovet.

Sambo

Två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande omfattas av sambolagen.

Genom att upprätta ett skriftligt samboavtal kan ett sambopar avtala att sambolagens regler inte ska gälla vid en separation. Det är även möjligt att utforma samboavtalet så att bostad och bohag delas på ett sätt som skiljer sig från sambolagens reglering av delningen.

Bra att veta

Om Ni misstänker att dödsboet inte har betalningsförmåga, bör ni kontakta oss på begravningsbyrån för rådgivning innan Ni betalar några räkningar. Vi hjälper Er med alla frågor i samband med bouppteckningen.

Begravning Familjejuridik Kontakt