Minnesgåvor

Om du vill hedra någon med minnesgåvor, så har vi samlat användbar information nedan.

Tänk på att följande uppgifter oftast behövs när du ger en minnesgåva:

  • Namn på den avlidne
  • Var begravningen skall äga rum
  • Vilken dag begravningen sker
  • Eventuell hälsning
  • Vem/vilka gåvan är ifrån
  • Vart minnesbladet skall skickas

Fond

Cancerfonden
www.cancerfonden.se

Läkare utan gränser
www.lakareutangranser.se

Barncancer fonden
www.barncancerfonden.se

Alzheimerfonden
www.alzheimerfonden.se

Hjärnfonden
www.hjarnfonden.se

Hjärt-lungfonden
www.hjart-lungfonden.se

Reumatikerförbundet
www.reumatikerforbundet.org

Rädda barnen
www.rb.se

Röda korset
www.redcross.se

Sjöräddnings sällskapet
www.sjoraddning.se

Telefonummer

020-59 59 59
 

010-199 33 00
 

020-90 20 90
 

020-30 11 30
 

020-523 523
 

0200-88 24 00
 

08-505 805 28
 

020-52 52 00
 

020-50 70 70
 

Postgiro / Bankgiro

Pg: 90 19 86-0
Bg: 901-9514

Pg: 90 06 03-2
Bg: 900-6032

Pg: 90 20 90-0
Bg: 902-0900

Pg: 90 11 19-8
Bg: 901-1198

Pg: 90 11 25-5
Bg: 901-1255

Pg: 90 91 92-7
Bg: 909-1927

Pg: 90 03 19-5
 

Pg: 902 003-3
Bg: 902-0033

Pg: 900 800-4
Bg: 900-8004

Pg: 900 500-0
Bg: 900-5000

Begravning Familjejuridik Kontakt